Distribution

Distribution

Distribution

Produktion och lager finns i Mullsjö strax utanför Jönköping. Lagring sker i ändamålsenliga genomloppslager. Det ger förutsättningar för en effektiv hantering med god leveransberedskap. Produkterna lagerhålls i fyra olika färger vilket ger stor valfrihet. För att minimera transport- och lagringskostnad så har produkterna utformats så att vi sparar upp till 50% av förpackningsvolymen. Tillsammans med kunden tar vi fram den mest kostnadseffektiva transportlösningen.