Kvalité och miljö

Kvalité och miljö

Kvalité och miljö

Kvalitet och miljö är avgörande faktorer i vår fortlöpande utveckling av system och produkter. Utrymmesbesparande konstruktioner medför att lagervolymer och transporter kan minimeras. Val av polymera material görs med hänsyn tagen till minsta möjliga miljöpåverkan. Produktion sker enligt Miljöstandard ISO 14001 och Kvalitetsstandard ISO 9001 och med hänsyn taget till REACH.

Konduktivt material

För arbetsplatser som har problem med statisk elektricitet (ESD) har vi anpassade förvaringslådor i konduktivt material. ESD-produkter är godkända enligt IEC 61340.

Återvinningsbart material

Vi tillverkar samtliga produkter i återvinningsbart material. För minsta möjliga miljöpåverkan.