Om Stemo

Om Stemo

Om Stemo

Stemo är sedan många år en betydande aktör på marknaden inom förvaring och lagerhantering. Tillsammans med våra kunder utvecklar och optimerar vi system för smådelsförvaring.

Grunden för en effektiv lagerfunktion är att snabbt få överblick och på så sätt smidigt hitta det man söker. Därför fungerar våra förvaringslådor med låg front, transparanta avdelare och väl tilltagen etikett, perfekt till smådelsförvaring.

Förvaringslådorna är användbara till många olika behov industri, vård, butik, kontor för att nämna några och det tillkommer ständigt nya användningsområden. Utgå från just ditt behov och upptäck att våra produkter skapar stora mervärden i förbättrad ordning och effektivitet.

Våra produkter marknadsförs och säljs genom distributörer och återförsäljare på den Europiska marknaden. För närvarande har vi försäljning i 14 länder. Huvudkontor, produktion och lager finns i Sverige. Vårt dotterbolag, med försäljningskontor och lager i Tyskland, erbjuder en hög servicenivå till kunder i Centraleuropa.